ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Κ. Ζ. & ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Ε. ΟΕ ΣΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στοιχεία

ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Κ. Ζ. & ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Ε. ΟΕ ΣΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΜΙΧΑΛΙΔΑΚΗ 2
71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα - / -
Τρίτη - / -
Τετάρτη - / -
Πέμπτη - / -
Παρασκευή - / -
Σάββατο - / -
Κυριακή - / -