ΚΩΝΣΤΑ ΕΛ. - ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΟΕ ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στοιχεία

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛ. - ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΟΕ ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 84
12461 ΧΑΙΔΑΡΙ

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα - / -
Τρίτη - / -
Τετάρτη - / -
Πέμπτη - / -
Παρασκευή - / -
Σάββατο - / -
Κυριακή - / -