ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

« Ο παραπάνω ιστότοπος ανήκει στην ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALES GROUPE HELLAS Μ.Α.Ε.», η οποία είναι και υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την χρήση του ιστότοπου αυτού στην Ελληνική επικράτεια.

Καλώς ήρθατε στο Les Laboratoires Phytosolba (ο «Πωλητής»), ιδιοκτήτη και host της ιστοσελίδας phyto-paris.gr (ο «Ιστότοπος»). Αν εσείς (ο «Πελάτης») επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις όπως αναφέρονται εδώ. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, καλείστε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία, όποτε δηλαδή κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

 

1. Πληροφορίες προϊόντος – Χρήσεις και Περιορισμοί

2. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα

3. Επιλεξιμότητα

4. Υποβολή παραγγελίας

5. Κωδικοί προώθησης

6. Σύμβαση

7. Περιγραφές προϊόντων και τιμολόγηση

8. Εξαντλημένα προϊόντα

9. Τρόποι πληρωμής

10. Παράδοση

11. Online ακύρωση και πολιτική & διαδικασία επιστροφών

12. Η ευθύνη μας

13. Γεγονότα πέραν του ελέγχου μας

14. Πρόσβαση στον Ιστότοπο

15. Πολιτική απορρήτου

16. Γενικά

17. Επικοινωνία

 

 

Πληροφορίες προϊόντος – Χρήσεις και Περιορισμοί 

Όλες οι περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών, λοιπά κείμενα, γραφικά, έγγραφα, αρχεία, βίντεο και λοιπό περιεχόμενο (τα οποία θα αναφέρονται στο εξής ως “Περιεχόμενο”) παρέχονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν παρέχουμε και δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καμία εγγύηση ή να επαληθεύσουμε εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο εκπροσωπεί την πιο πρόσφατη ή εξακριβωμένη πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. Πέρα από τη χρήση του Ιστοτόπου, όπως ρητώς επιτρέπεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να έχετε πρόσβαση σε κανένα άλλο σύστημα ή διακομιστή όπου φιλοξενείται ο Ιστότοπος ή να τροποιήσετε ή να μεταβάλετε τον Ιστότοπο με κανέναν τρόπο.

 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα

Το Περιεχόμενο και ο Ιστότοπος αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των Les Laboratoires Phytosolba και/ή των δικαιοπαρόχων τους, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και λοιπών νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις ή με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση των Les Laboratoires Phytosolba. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η διανομή, η μετάδοση, η προβολή, η εκτέλεση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η αδειοδότηση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα και οι εμπορικές παρουσιάσεις που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, είτε είναι κατοχυρωμένα ή μη (συλλογικά τα “Σήματα”), είναι ιδιοκτησία των Les Laboratoires Phytosolba ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τέτοιων σημάτων. Δεν επιτρέπεται να προβάλλετε ή να αναπαράγετε τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση των Les Laboratoires Phytosolba. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε ή να μεταβάλλετε κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιοκτησιακές κοινοποιήσεις από οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Η εταιρεία Les Laboratoires Phytosolba διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της, καθώς και να ασκήσει ποινικές διώξεις.

 

Επιλεξιμότητα

Προκειμένου να είστε επιλέξιμοι για την αγορά προϊόντων στον παρόντα Ιστότοπο και να συνάπτετε νομίμως συμβάσεις στον παρόντα Ιστότοπο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, θα πρέπει να είστε 18 ετών και άνω. Θα πρέπει επίσης να κάνετε εγγραφή στον Ιστότοπο και να είστε κάτοχος έγκυρης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν από τον παρόντα Ιστότοπο.

Δεν κάνουμε παραδόσεις σε διευθύνσεις εκτός Ελλάδας.

Κάθε μεμονωμένος πελάτης μπορεί να υποβάλει έως 5 παραγγελίες την ημέρα. Κάθε παραγγελία περιορίζεται σε 9 προϊόντα. Επιπλέον, κάθε παραγγελία δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από 3 προϊόντα από οποιονδήποτε μεμονωμένο κωδικό προϊόντος.

Ο Πωλητής διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία Πελάτη με τον οποίο υπάρχει διένεξη σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας, ή για οποιονδήποτε άλλο θεμιτό λόγο, κυρίως σχετικά με τον ασυνήθη χαρακτήρα της παραγγελίας.

 

Υποβολή παραγγελίας

Στον παρόντα Ιστότοπο δεχόμαστε παραγγελίες για προϊόντα. Η διαδικασία μας για την υποβολή παραγγελιών σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα προτού μας υποβάλετε την παραγγελία σας. Συνιστάται να διαβάζετε προσεκτικά και να ελέγχετε την παραγγελία σας σε κάθε στάδιο της υποβολής της.

Βεβαιωθείτε ότι οι λεπτομέρειες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας ή ανά πάσα στιγμή είναι σωστές και ολοκληρωμένες. Θα πρέπει να μας ενημερώνετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχατε όταν κάνατε εγγραφή επικαιροποιώντας τα προσωπικά στοιχεία σας. Θα πρέπει να μας δίνετε αληθινό όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορεί να απαιτούνται για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία πριν από την παράδοση. Κάποια παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:

Όταν τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι εξαντλημένα.

Όταν υπάρχει σφάλμα στην περιγραφή ή στην τιμολόγηση ενός προϊόντος που έχετε παραγγείλει.

Αν πιστεύουμε ότι είστε κάτω των 18 ετών.

Αν απορρίψουμε ή ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία, θα σας επιστρέψουμε το σύνολο του ποσού που έχετε καταβάλει όσον αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία.

 

Κωδικοί προώθησης

Για να είναι έγκυροι, οι Κωδικοί προώθησης θα πρέπει να εισάγονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Στις εκπτώσεις και στα κατώτατα όρια έκπτωσης δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Οι εκπτώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κάποια άλλη προσφορά.

 

Σύμβαση

Μετά την υποβολή μιας παραγγελίας σας μέσω του Ιστοτόπου μας, θα λάβετε ένα e-mail από εμάς που θα σας ενημερώνει ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η αποδοχή της παραγγελίας σας θα γίνει όπως περιγράφεται παρακάτω.

Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας είτε στέλνοντάς σας ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα έχουν αποσταλεί ή απλώς αποστέλλοντάς σας τα προϊόντα. Η σύμβαση μεταξύ μας θα συναφθεί μόνο όταν αποστείλουμε τα προϊόντα.

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, η παραγγελία σας γίνεται δεσμευτική με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας για ακύρωση. Ενδέχεται να απορρίψουμε την παραγγελία σας κατά την κρίση μας καθώς και σε περιπτώσεις που εντοπίζουμε ένα σφάλμα στην τιμολόγηση ή στην περιγραφή προϊόντος, όταν το προϊόν που έχετε παραγγείλει είναι εξαντλημένο ή μη διαθέσιμο ή όταν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση για την πληρωμή σας.

 

Περιγραφές προϊόντων και τιμολόγηση

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι η περιγραφή, οι συνθέσεις και οι εικόνες των προϊόντων μας είναι σωστές. Ωστόσο, οι εικόνες, οι συνθέσεις και οι περιγραφές των προϊόντων στον παρόντα Ιστότοπο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν μόνο σε μία γενική περιγραφή των προϊόντων.

Μολονότι προσπαθούμε και μεριμνούμε ώστε όλες οι λεπτομέρειες της τιμολόγησης των προϊόντων που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο να είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Αν ανακαλύψουμε ένα σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε για αυτό το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα είτε να επανεπιβεβαιώσετε την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία σας άκυρη. Αν η παραγγελία σας ακυρωθεί υπό αυτές τις συνθήκες και έχετε ήδη πληρώσει τα προϊόντα, θα λάβετε το σύνολο του ποσού επιστροφής.

Κατά περίπτωση, στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα έξοδα αποστολής θα χρεώνοναι επιπλέον. Τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις αναγράφονται εμφανώς και κατά περίπτωση.

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές και οι ειδικές προωθητικές ενέργειες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα.

 

Εξαντλημένα προϊόντα

Επιδιώκουμε να διατηρούμε τον Ιστότοπό μας επικαιροποιημένο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Ωστόσο, αν παραγγείλετε ένα προϊόν που είναι εξαντλημένο θα σας ενημερώσουμε πότε αναμένουμε να είναι διαθέσιμο και θα έχετε τη δυνατότητα είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή να λάβετε επικαιροποιμένα e-mails σχετικά με την επόμενη αποστολή αυτού του προϊόντος.

 

Τρόποι πληρωμής

Το phyto-paris.gr αποδέχεται τις ακόλουθες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro και American Express ή λογαριασμό Paypal.

Όταν η πιστωτική κάρτα σας εγκριθεί, το χρηματικό ποσό τίθεται σε αναμονή έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Όταν αποσταλεί η παραγγελία, η πληρωμή θα υποβληθεί σε επεξεργασία.

 

Σημαντική πληροφοία:

 

Για την ασφάλειά σας, το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτά της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε κατά τη συναλλαγή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία δεν ταιριάζει με αυτά τα κριτήρια.

 

 

Παράδοση

Οι παραγγελίες προετοιμάζονται και παραδίδονται τις εργάσιμες ημέρες  (Δευτέρα-Παρασκευή, εκτός από τις αργίες). 

Όλες οι αγορές υπόκεινται σε τραπεζική έγκριση πριν από την επεξεργασία. Μόνο οι εγκεκριμένες αγορές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποστέλλονται. Αν η παραγγελία σας δεν επιδέχεται επεξεργασία, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω e-mail για την παροχή συμβουλών.

 

Delivery method

 

 

LINARDAKIS

 

 

Επεξεργασία παραγγελιών:

 

Η επεξεργασία των περισσότερων παραγγελιών ολοκληρώνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Η επεξεργασία των παραγγελιών που υποβάλλονται το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη Δευτέρα.

Η επεξεργασία και η αποστολή των Overnight ή Second Day Service παραγγελιών θα εκτελείται αυθημερόν εφόσον λάβουμε την παραγγελία ως τις 12:00. Η επεξεργασία και η αποστολή των παραγγελιών που υποβάλλονται μετά τις 12:00 θα εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η επεξεργασία και η αποστολή των παραγγελιών εκτελείται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, με εξαίρεση τις αργίες).

 

Eπικίνδυνα υλικά:

 

Δεν είναι δυνατή η αποστολή παραγγελιών που περιλαμβάνουν προϊόντα με επικίνδυνα υλικά (Hazardous Materials, HAZMAT). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια αντικείμενα θεωρούνται "επικίνδυνα υλικά" επειδή περιέχουν προϊόντα με βάση την αλκοόλη (π.χ. τα αρώματα, κλπ.) και απαιτείται να αποστέλλονται μόνο με χερσαία μέσα μεταφοράς, λόγω των περιορισμών και των κανονισμών στις αεροπορικές μεταφορές.

 

Απαγορευμένα προϊόντα: ΑΓΩΓΗ PHYTOCYANE, ΑΓΩΓΗ PHYTOLIUM 4, PHYTOVOLUME ACTIF ΣΠΡΕΪ, L'ORIGINALE PROTECTIVE SUN OIL, PHYTOLAQUE SILK

 

 

Παραγγελίες από χώρες του εξωτερικού

Προς το παρόν η χρέωση και η αποστολή των παραγγελιών που υποβάλλονται στο Phyto-paris.gr είναι δυνατή μόνο εντός της Ελλάδας.

 

 

Αποστολή σε πολλές διεθύνσεις

 

 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολών σε περισσότερες από μία περιοχές ανά παραγγελία. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 

Προβλήματα κατά την αποστολή

Αν λάβετε οποιδήποτε προϊόν που έχει υποστεί φθορά, ελλιπές ή με ανοιχτή συσκευασία, θα πρέπει να δηλώσετε όλες τις επιφυλάξεις και καταγγελίες σας στην υπηρεσία κούριερ ή να μην αποδεχθείτε το δέμα αν ενδεχομένως έχει παραβιαστεί ή έχει φθορές

Αν δεν είχατε τη δυνατότητα να ενημερώσετε την υπηρεσία κούριερ ή ανακαλύψετε το πρόβλημα αργότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail στο info@alesgroupe.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 210.60.86.400.

 

 

Online ακύρωση και πολιτική & διαδικασία επιστροφών

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι, μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν στην αρχική του κατάσταση για επιστροφή του συνολικού ποσού της τιμής του προϊόντος μαζί με τα έξοδα αποστολής κατά περίπτωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε επιστροφές και να κάνουμε επιστροφή χρημάτων μόνο για τις παραγγελίες που γίνονται στον Ιστότοπό μας https://www.phyto-paris.gr. Τα προϊόντα που αγοράζονται από φυσικό κατάστημα ή από άλλους ιστοτόπους υπόκεινται στις πολιτικές επιστροφών του καταστήματος ή του ιστοτόπου από τα οποία αγοράστηκαν και δεν προβλέπεται η επιστροφή τους σε εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

Πολιτική επιστροφών 14 ημερών

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, απλώς επιστρέψτε την εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Αν η παραγγελία σας έχει ήδη παραδοθεί ή αποσταλεί την ώρα της ακύρωσης, θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα με ακέραιη τη συσκευασία τους το συντομότερο δυνατό μετά την ακύρωση.

Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε είδος πώλησης υπό την παρούσα πολιτική επιστροφών, σημειώστε ότι αυτά τα είδη πώλησης δεν μπορούν να επιστραφούν με αντάλλαγμα το ίδιο είδος πώλησης που υπόκειται σε διαφορετική ή βελτιωμένη προωθητική προσφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία σας.

Για επιστροφές, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα.

 

Κόστος επιστροφής

Η πολιτική ΔΩΡΕΑΝ επιστροφής ισχύει αν λάβετε ένα λάθος, κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν και μόνο αν δεν έχετε ανοίξει τη συσκευασία των προϊόντων, δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει και μόνο αν τα προϊόντα είναι σε κατάσταση που επιτρέπει τη μεταπώληση και δεν έχουν παραβιαστεί, με άθικτη τη συσκευασία και το σελοφάν.

 

Επιστροφή χρημάτων

 

Θα χρειαστούν έως 20 ημέρες από την ημερομηνία της ακύρωσης για να εκτελεστεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται μόνο έναντι της αρχικής πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Όταν επιστρέφετε ένα προϊόν αγορασμένο με τη χρήση δωροκάρτας/δώρο voucher, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε επιστροφή χρημάτων με τη μορφή δωροκάρτας/δώρου voucher.

 

Νόμιμα δικαιώματα

Ως καταναλωτής, έχετε πάντα νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ταιριάζουν στην περιγραφή. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν επηρεάζονται από τους παρόντες όρους. Συμβουλές για τα νόμιμα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμα στον Συνήγορο του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr.

 

Η ευθύνη μας

Παρέχουμε μόνο προϊόντα για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν αγορασμένο από τον παρόντα Ιστότοπο για σκοπούς εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή μεταπώλησης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την ετικέτα πριν από τη χρήση των προϊόντων μας και ότι συμμορφώνεστε με όλες τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.

 

Γεγονότα πέραν του ελέγχου μας

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρησης στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ μας λόγω γεγονότων πέραν του εύλογου ελέγχου μας. 

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η Εταιρεία Les Laboratoires Phytosolba διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τερματίσει, αναστείλει ή διακόψει την πρόσβαση σε όλο ή σε τμήμα του Ιστοτόπου (μεταξύ άλλων και στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου, τις λειτουργίες ή τις ώρες διαθεσιμότητας) ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου μας από την οποία διέπεται επίσης η επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, για να γνωρίζετε τις πρακτικές μας.

 

Γενικά

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων ή της Πολιτικής απορρήτου κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η εν λόγω ακυρότητα, παράνομη διάταξη και μη εκτελεσιμότητα αυτής δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης και οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις και η Πολιτική απορρήτου θα αναθεωρούνται, ερμηνεύονται και εκτελούνται με τέτοιον τρόπο ωσάν η εν λόγω διάταξη να μην εμπεριεχόταν στον παρόν έγγραφο. Συμφωνείτε ότι καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση απασχόλησης ή αντιπροσώπευσης δεν υφίσταται ανάμεσα σε εσάς και τα Laboratoires Phytosolba ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, της Πολιτικής απορρήτου και οποιασδήποτε χρήσης του Ιστοτόπου μας. Η εκτέλεση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων από τα Les Laboratoires Phytosolba υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις ισχύουσες νομικές διαδικασίες και κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις ή στην Πολιτική απορρήτου δεν παρεκκλίνει από το δικαίωμα συμμόρφωσης των Laboratoires Phytosolba με αιτήματα επιβολής του νόμου ή με απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου από μέρους σας ή με πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από τα Les Laboratoires Phytosolba όσον αφορά την παρούσα χρήση. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις και η Πολιτική απορρήτου συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τα Les Laboratoires Phytosolba σχετικά με τον Ιστότοπο και υπερισχύουν έναντι όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων επικοινωνιών και προτάσεων, ηλεκτρονικών, προφορικών ή γραπτών, ανάμεσα σε εσάς και τα Les Laboratoires Phytosolba σχετικά με τον Ιστότοπο.

 

Επικοινωνία

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε προϊόν μας επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@alesgroupe.gr.